UA-27390504-1
  • Cách sử dụng máy là ép quần áo Pony.