Ký hiệu giặt là cho quần áo

LIÊN HỆ

Laundry Symbol Ký hiệu giặt là dành cho quần áo

Hướng dẫn chi tiết về các "kí hiệu giặt là" trên quần áo. Giặt là Tràng An hy vọng, qua bảng những ký hiệu giặt thông thường này, quý khách hàng có thể dễ dàng giặt được những bộ quần áo yêu thích của mình với quy trình chuẩn nhất ! Điều đó phần nào sẽ giúp giữ nguyên form và giữ quần áo luôn được như mới !  

Thông tin thanh toán đang được cập nhật