• Máy giặt đường hầm cấu tạo và hoạt động như thế nào?