Tư vấn 24/24: Email: sales@thietbigiatla.com - HOTLINE: 0903411195

Máy là phẳng công nghiệp GIRBAU

máy là phẳng công nghiệp Girbau PS 5125
 
Hãng sản xuất   : GIRBAU (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : TÂY BAN NHA
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

I Tiªu chuÈn chÊt l­îng:
+ ISO 9001( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc TÕ) .
+ ETL (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Mü).
+ GS (Tiªu chuÈn chÊt l­îng §øc ).
+ LG/AIG (Tiªu chuÈn chÊt l­îng T©y ban Nha).
+ WH (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Cana®a).
+ CE (Tiªu chuÈn chÊt l­îng nhµ s¶n xuÊt).

 
 

máy là phẳng công nghiệp Girbau PS 5125

máy là phẳng công nghiệp Girbau PS 5125
Model                 : PS 5125
Hãng sản xuất   : GIRBAU 
Nước sản xuất   : TÂY BAN NHA
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

I Tiªu chuÈn chÊt l­îng:
+ ISO 9001( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc TÕ) .
+ISO 14001 (Tiêu chuẩn môi trường Quốc tế)
+LG/AG (Tiêu chuẩn chất lượng Tây ban Nha).

SLC LAUNDRY

MAY GIAT CONG NGHIEP SLC VIETNAM (Copy)

SLC MEDICAL

SLC TECHNOLOGY

)

PHỤ KIỆN GIẶT LÀ

)

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG

)

MENU  
0903.411.195
02462.627.710